ACPM: International financial reporting standards

Сертифікація «ACPM: International financial reporting standards» дозволяє опанувати базові теоретичні й практичні аспекти застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, а також отримати статус дипломованого фахівця в цій галузі.

Призначена для спеціалістів з бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та фахівців з підготовки фінансової звітності, що працюють з обліком за МСФЗ в приватних чи державних організаціях.

Вимоги до кандидатів

Жорстких кваліфікаційних вимог до кандидатів немає. Для проходження сертифікації достатньо базових знань бухгалтерського та фінансового обліку.

Програма навчання

Тема

  1. Цілі, склад та зміст фінансової звітності з МСФЗ.
  2. Концептуальна та методологічна основа фінансової звітності.
  3. Види оцінок. Дисконтована вартість.
  4. Формування облікової політики компанії.

Навички

  • Розуміння структури МСФЗ, а також цілей та змісту фінансової звітності за міжнародними стандартами.
  • Розрахунки наведеної вартості (дисконтування) з метою МСФЗ.

Тема

  • Довгострокові матеріальні активи.
  • Нематеріальні активи та знецінення активів.

Навички

  • Орієнтування у вимогах міжнародних стандартів, що регламентують облік активів та зобов'язань.

Тема

  • Оборотні активи.
  • Необоротні активи, призначені для продажу та припинення діяльності.
  • Резерви, умовні зобов'язання та активи.

Навички

  • Орієнтування у вимогах міжнародних стандартів, що регламентують облік активів та зобов'язань.

Тема

  1. Фінансові інструменти.
  2. Оренда.

Навички

  • Володіння інструментами визнання, класифікації та розкриття інформації про фінансові інструменти.
  • Основні розрахунки при обліку фінансових інструментів та відображання їх результатів у фінансовій звітності.

Тема

  • Визнання доходів та витрат. Звіт про рух грошових коштів.

Навички

  • Визнання доходів та витрат згідно з МСФЗ.

Тема

  • Форми інвестицій в інші компанії.
  • Об'єднання компаній та консолідовані фінансові звіти.

Навички

  • Складання консолідованого звіту про фінансове становище для простої групи.
  • Розрахунок консолідаційних коригувань, гудвілу та неконтролюючої частки участі.
  • Складання звіту про рух коштів.

Тема

  • Спеціальні теми подання фінансової звітності — (IAS) 21, (IAS) 23, (IAS) 24, (IAS) 24, (IFRS) 1.

Навички

  • Відображення окремих операцій в обліку та звітності згідно із МСФЗ.

Тема

  • Інші аспекти фінансової звітності та фінансового обліку.
  • Галузеві стандарти фінансової звітності.

Навички

  • Розрахунки, пов'язані з оцінкою при визнанні статті та її подальшому обліку та відбивання у фінансовій звітності.

Навички після проходження програми

В результаті підготовки до іспиту на отримання диплома «ACPM: International financial reporting standards» кандидат володіє наступними знаннями та навичками:

  • Розуміння структури, ключових визначень та концепцій МСФЗ. Цілей, змісту та компонентів фінансової звітності. Вільне оперування термінологією МСФЗ.
  • Володіння теоретичними даними, які застосовують під час підготовки фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів.
  • Розв’язання практичних завдань. Вміння робити розрахунки з метою МСФЗ та показувати їх у фінансовій звітності.
  • Подання фінансової звітності та розкриття додаткової інформації.
Більше про дипломи АСРМ

Іспит та диплом

Перевірка знань відбувається в рамках єдиного онлайн-іспиту. Проходить офіційний іспит на диплом «ACPM: International financial reporting standards» щомісяця за розкладом. Для участі в ньому потрібна попередня реєстрація.

Іспит складається з тестової та практичної частини. Триває 3 години. Прохідний бал: 60 (максимальна оцінка — 100 балів).

Приймають іспит адміністратори, а виконані завдання перевіряють та оцінюють акредитовані ACPM викладачі.

Результат іспиту надходить на електронну пошту за 2-3 тижні. Якщо набрано прохідний бал, разом з результатами приходить міжнародний диплом ACPM в електронному вигляді.

Більше про дипломи АСРМ

Заявка отправлена

Спасибо за обращение!
Очень скоро мы свяжемся с вами.

Ок