ACPM: Professional financial director

Сертифікаційна програма «ACPM: Professional financial director» підійде тим, хто хоче охопити широкий пласт професійних знань у галузі фінансів та стати сертифікованим CFO міжнародного рівня.

Програма охоплює 3 важливі напрямки: МСФЗ, управлінський облік та внутрішній аудит. Готує компетентних фінансових фахівців, здатних спрямовувати компанії до стабільного успіху.

Вимоги до кандидатів

Сертифікаційна програма передбачає підвищення кваліфікації. Тому для її проходження необхідні базові знання з бухгалтерського обліку та фінансів.

Програма навчання

Ключові теми

 1. Цілі, зміст, концептуальна та методологічна основа фінансової звітності з МСФЗ.
 2. Види оцінок. Дисконтована вартість.
 3. Формування облікової політики компанії.
 4. Активи. Резерви, умовні зобов'язання.
 5. Фінансові інструменти. Оренда.
 6. Визнання доходів та витрат. Звіт про рух грошових коштів.
 7. Форми інвестицій в інші компанії. Об'єднання компаній та консолідовані фінансові звіти.
 8. Спеціальні теми подання фінансової звітності.
 9. Галузеві стандарти фінансової звітності.

Навички

 • Розуміння структури, ключових визначень та концепцій МСФЗ. Змісту та компонентів фінансової звітності.
 • Володіння теоретичними даними, які застосовують під час підготовки фінансової звітності згідно з МСФЗ.
 • Розв’язання практичних завдань. Вміння робити розрахунки з метою МСФЗ та показувати їх у фінансовій звітності.
 • Подання фінансової звітності та розкриття додаткової інформації.

Ключові теми

 1. Природа управлінського обліку. Класифікація витрат на ухвалення рішень.
 2. Концепція управління витратами. Методи калькулювання собівартості. Точка беззбитковості.
 3. Управлінський формат звіту про фінансові результати.
 4. Ціноутворення на основі витрат.
 5. Бюджетування. Центри відповідальності.
 6. Фінансовий контроль та його інструменти.
 7. Сегментна звітність. Управлінський контроль.
 8. Розвиток системи управлінського контролю: збалансована система показників діяльності.

Навички

 • Постановка системи управлінського обліку та бюджетування.
 • Управління фінансовими ресурсами та витратами.
 • Застосовування методів обліку витрат, калькулювання собівартості, ціноутворення для ухвалення управлінських рішень.
 • Розуміння цілей та завдання бюджетування в компанії.
 • Розробка фінансової структури та бюджетної моделі компанії.
 • Формування, оптимізування та контроль фінансових результатів діяльності компанії.

Ключові теми

 1. Поняття системи внутрішнього контролю.
 2. Регламентація внутрішнього аудиту.
 3. Інструментарій внутрішнього аудитора.
 4. Аудиторські докази.
 5. Ідентифікація та управління ризиками у МВА.
 6. Етапи проведення внутрішнього аудиту.
 7. Шахрайство.

Навички

 • Розуміння основ внутрішнього аудиту.
 • Застосування стандартів та інструментів внутрішнього аудиту.
 • Впровадження ефективної системи внутрішнього контролю підприємства.
 • Створювання плану та програми внутрішнього аудиту.
 • Проведення перевірок. Формування аудиторського звіту.

Навички після проходження програми

Після проходження програми «ACPM: Professional financial director» кандидат володіє наступними знаннями та навичками:

 • Орієнтування у вимогах міжнародних стандартів. Вільне оперування термінологією МСФЗ.
 • Виконання розрахунків з метою МСФЗ та відбиття їх у фінансовій звітності.
 • Подача фінансової звітності та розкриття додаткової інформації.
 • Застосування інструментів внутрішнього аудиту для захисту компанії від ризиків.
 • Впровадження ефективної системи внутрішнього контролю підприємства.
 • Проведення внутрішніх аудиторських перевірок та формування звітів.
 • Оптимізація процесів управління ризиками, контроль та корпоративне управління.
 • Створення системи управлінського обліку та бюджетування.
 • Управління фінансовими ресурсами та витратами компанії.
 • Розробка фінансової структури та бюджетної моделі компанії.
 • Формування, оптимізація та контроль фінансових результатів діяльності компанії.

Іспит та диплом

Перевірка знань відбувається в рамках трьох онлайн-іспитів за кожною частиною програми: «ACPM: IFRS», «ACPM: Management accounting» та «ACPM: Internal audit». Іспити проходять щомісяця за розкладом. Для участі в кожному іспиті потрібна попередня реєстрація.

Іспит складається з тестової та практичної частини (крім «ACPM: Internal audit»). Один іспит триває 3 години.

Прохідний бал: 60, максимальна оцінка — 100 балів. Приймають іспит адміністратори, а виконані завдання перевіряють та оцінюють акредитовані ACPM викладачі.

Результат кожного іспиту надходить на електронну пошту за 2-3 тижні. Якщо набрано прохідний бал, разом з результатами приходить міжнародний диплом ACPM в електронному вигляді.

Після отримання дипломів за програмами МСФЗ, Управлінський облік та Внутрішній аудит кандидат автоматично отримує диплом професійного фінансового директора «ACPM: Professional financial director».

Більше про дипломи АСРМ

Заявка отправлена

Спасибо за обращение!
Очень скоро мы свяжемся с вами.

Ок